TV program
CG1
CG2
TVIN
PINKM
17:45 Top Shop
18:00 Vijesti +Dnevnik na znakovnom jeziku
18:05 Nvo sektor
18:30 Crnogorsko crkveno pitanje
19:25 Marketing, zatim meteo
19:30 Dnevnik 2 Marketing
20:05 Teleskopija: Rada Trajković
21:15 Muzika
(c) tvprofil.com